Välkommen


I Kungsörs kommun handlar vårt arbete just nu om att få så stark miljöpolitisk vinkel som möjligt på de beslut som tas. Det kan vara svårt i en liten och ganska fattig kommun. Det är ändå långt i från en omöjlig uppgift ofta är det små ändringar som krävs för att kommunens beslut ska gå mer i vår riktning.

Just nu har vi ändå många intressanta projekt på gång i vår kommun. Kommunen planerar så väl ett nytt äldreboende som arbetar med planering runt den nya skolan som är planerad i Kungsör. Vi är med och påverkar hur detta ska se ut.

Det finns alltid plats för fler att engagera sig. Både i politiska frågor, inom organisationen och med arbetet att informera om vad vi gör. Har vi några projekt just nu kan du säkert hitta dem under fliken Just nu i Kalendern eller under fliken engagera dig.

Politiskt har vi har bland annat lagt en motion om Bättre mat i Förskola och skola, och vi arbetar med en motion för samåkningslösningar i kommunen. Vi försöker också arbeta för bättre kollektivtrafik på orten. Du ser våra motioner under fliken Arkiv.

Vi träffas varje månad, när nästa möte är ser du i vår kalender som du hittar under fliken Just nu. Då är alla våra medlemmar välkomna. Här har vi möjlighet att tillsammans planera framtida projekt. Är du medlem kan du se våra kallelser och protokoll under fliken Arkiv.