Engagera dig


Vi välkomnar alla medlemmar att engagera sig.
Du är alltid välkomna till våra möten. Vi träffas en gång i månaden. På mötena diskuterar vi både aktuella ämnen inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt vad som kan vara aktuellt i övrigt. Se gärna under Just nu för att se vad som är aktuellt just nu i Kungsör.

För att få information om nästa möte hör av dig till en av våra sammankallande, Kerstin Åkesson och Michael Ornell.