Val 2014

Våra kandidater till kommunfullmäktige.
1. Kerstin Åkesson
För snart 4 år sedan valde jag och min familj att flytta till Kungsör. Efter ett par genomresor genom staden var vi frälsta och ansåg att Kungsör var den bästa platsen vi kunde välja. Vi har inte ångrat oss utan trivs mycket bra. Idag bor jag mitt i byn med min man och Niklas 11 och Anna 19, just nu är även. Mina andra barn är utflugna, ett bor i Kungsör, ett i Kalmar och ett i Stockholm.
Mitt engagemang för politik är mycket längre än vad mitt medlemskap i miljöpartiet visar. Jag har varit engagerad i många år i ideella organisationer på såväl lokal-, regional- som riksnivå. Dessa engagemang har gjort det olämpligt att öppet visa min partipolitiska tillhörighet.
Det är ändå för miljöpartiet jag känt min lojalitet i många år. Mitt engagemang för människor och miljö och vårt solidariska ansvar för detta har varit livslångt. Under de senaste åren har jag helhjärtat engagerat mig i partiet och mötts av så många kloka människor och tankar.
Jag hoppas att jag under de kommande åren får vara med att styra Kungsör i en riktning till gagn för både människor och miljö. 
2. Peter Åkesson

3. Elisabeth Järvinen
Jag har arbetat med både vuxna och barn  med skapande musik och rörelse i alla nivoer från daghem till högskola.Ny som pensionär är jag, Intresserad av äldre
människornas livsvillkor och förbättra den.

4.Lina Ekdahl
Efter fyra år i politiken kan jag summera att jag lärt mig mycket, om hur en kommun fungerar och att det faktiskt går att påverka. 
Under mandatperioden har vi lagt en motion som handlade om Skolskogen, en tätortsnära skog i Valskog som vi ville bevara för att den används mycket av skolan och allmänheten som rekreations och friluftsområde. 
En annan har handlat om ungdomsinflytande- vilket har resulterat i ett kommungemensamt elevråd, där barn och ungdomar nu har möjlighet att påverka och göra sina röster hörda. Ungdomsinflytande är en av mina hjärtefrågor. Vi måste visa våra ungdomar hur verklig demokrati fungerar för att slå vakt om alla våra rättigheter och ge kunskap till de som är framtiden. 
Miljöpartiet de gröna i Kungsör driver frågan om en giftfri vardag för barn i förskolan och skolan i Kungsör. 
Jag vill fortsätta arbeta för en miljösmart Kungsör, där där barn och ungdomar är prioriterade men där det finns livskvalitet för alla! 

5. Lise-Lotte Carlsson
Jag är 57 år och uppvuxen i Sundsvall,men har bott 30 år i Kungsör,
Arbetar som apotekstekniker på mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Har 3 barn och 2 barnbarn.
Fritiden ägnar jag helst åt umgänge med familjen.

6. Ingemar Hielte

7. Hans Bergemark

8. Michael Ornell

9. Maj-Britt "Maja" Ekdahl
Jag är ”gammal” miljöpartist och har varit medlem sedan början av 80-talet. I Kungsör bildades Mp av Elvy Dahlin. Ingvar Gustavsson en genuin miljökämpe var också en av veteranerna. Av dem lärde jag mig mycket om solidaritet med vår natur, med allt levande både växter och djur och inte minst med kommande generationer.
Detta har präglat mig och är mina hjärtefrågor. Vi odlar våra egna grönsaker och försöker leva så miljövänligt som möjligt. Vi lagar mat från riktiga råvaror och undviker halvfabrikat. Köper närodlat och ekologiskt. Sådan mat vill jag också att våra barn och gamla ska få.
Jag arbetar som Sfi-lärare här i kommunen och försöker i mitt arbete förmedla vår syn på naturen, hur vi är rädda om den och att vi vill lämna den oförstörd till dem som kommer efter oss.

Comments